Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ali Haydar ÖLMEZ
Muhtarlık İşleri Müdürü V.


ÖzgeçmişMüdürlük

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Tarsus Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 2015/5-1(42) sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

07.05.2015 tarih ve 2015/5-1(42) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.


Yetki, Görev ve Sorumluklar

 • İlçede görev yapan muhtarlıklarla ilgili bilgi bankasının oluşturulması amacıyla İlçe Muhtarlık Bilgi Sisteminin kurularak yönetilmesi,
 • İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasının sağlanması,
 • Muhtarlık işleri müdürlüğüne verilen bütçeyi ilgili mevzuata uygun olarak harcanması ve kayıtlarının tutulması,
 • Muhtarların bilgilerini tutmak ve muhtarlar veri tabanının oluşturulması,
 • Müdürlük görev alanına giren konularda muhtarlar ve diğer ilgili idarelerle yazışmaların yapılması ve evrak kayıtlarının tutulması,
 • Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri en uygun ortamda alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi,
 • Belediye ile muhtarlar arasında iletişimi kolaylaştırmak üzere mevcut koşullara uygun iletişim haberleşme ağı kurulması,
 • Muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimler aracılığı ile takip edilmesi ve sonuçları hakkında ilgililerin gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmesi,
 • İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısının sisteme işlenmesi,
 • Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,
 • Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarının ilgili birimlere ulaştırılması ve takip edilerek sonuçlandırılmasının sağlanması,
 • Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesinin sağlanması,
 • Müdürlük çalışmalarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirilmesi, denetlenmesi ve sonuçlandırılmasının sağlanması,
 • Müdürlüğün görev alanına giren konularda yürütülen işlerle ilgili düzenli olarak veri toplanması, değerlendirilmesi, rapor hazırlanması ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Muhtarlarla ilgili oluşturulan faaliyet ve projelerin yürütülmesi ve gerekli koordinasyonunun sağlanması,
 • Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,
 • Mahalleler bazında gerçekleştirilen Belediye hizmetleri konusunda Muhtarları bilgilendirmek.

SUNULAN HİZMETLER 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallerin ihtiyacına göre yolların bakım onarım yapılması, parke asfalt vs. uygulaması, imar durumunda yol olarak görülen yerlerin açılarak hizmete sunulması, Belediyemize bağlanan köy okullarının bakım ve onarımı yapılarak hizmete açılmasını sağlamak, taşkın sel riski olan kısımlara büz ve drenaj sistemi kullanarak sel ve taşkınları önlemek, kırsal mahallelerimizde sosyal faaliyetleri artırmak kapsamında etkinlikler yapmak ve gelen şikayet ve taleplere cevap vermek.


2017 YILI PARKE PROGRAMIMAHALLE

YAPILAN PARKE    (m2)

YAPILAN BORDÜR (m)


Çiçekli

16050,25

2461,12


Beylice

10454,62

1779,35


Yanıkkışla

8381

863,94


Topaklı

3420,22

436,35


Meşelik

4125

560


Yalamık

9235

1158


Koçmarlı

5400

445


Çavuşlu

7175

510


Çokak

8758

625


Karğılı

24544

3454


Kütüklü

3853

651


Tepeçaylak

5230

1239


Baltalı

8491

1257


Kuzoluk

3712

323


Boğazpınarı

22072

2016


Verimli

4110

409


Karsavuran

770

250


Günyurdu

4802

1120


Çağbaşı

16346

3628


Avadan

1513

509


Böğrüeğri

16451

3633


Alifakı

13913

3130


Kurtçukuru

6975

2378


Sağlıklı

22000

6500


Cinköyü

10500

2000


Sandal

6100

1370


Boztepe

2663

654


Kaleburcu

14633

3647


Dörtler

8666

1765


B.Kösebalcı

17236

4119


Böğrüeğri

11107

2127


Aliefendioğlu

4107

625


Yeniçay

2778

100


Mantaş

5635

1324


Göçük

800

150


Gülek

6782

1316


Ulaş

25108

5323


Kuşçular

8529

1608


Aliaağa

5127

935


TOPLAM

357552,09

66398,762017 yılı içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kırsal mahallelere 357.552,09 m2 parke yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bordur programı kapsamında 2017 yılı içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kırsal mahallelere 66398,76 m parke yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Kırsal mahallelerden muhtarlardan ve mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine 2017 yılı içerisinde Kütüklü mahallesinde Cami Çatısı, Akçakocalı Mahallesinde Sundurma, Hacıbozan Mahallesinde Muhtarlık Binası yapımı, Çamalan mahallesinde Cemevi İstinat taş duvar yapımı, Yeşilevler mahallesi Cami lojmanı, Akgedik mahallesinde Okul lojmanı, Akgedik mahallesinde okul binası tadilat, Köy muhtarlıklarına kamera takılması, İnköyünde Muhtarlık binası yapımı, Kumdere köyünde Yerköprü yapımı, Aliefendi mahallesinde Gasılhane yapılması, Damlama mahallesinde WC yapımı Dadallı mahallesinde WC yapımı, Kuşcular ve Kırıt mahallerinde Lojman çatısı, Çöplü Mahallesinde sundurma yapımı, Bögrüeğri mahallesinde istinad duvarı işleri yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.Yükleniyor...