Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Ünal KAZAN

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü V.

Özgeçmiş


Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda kurulmuştur. Tarsus Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 2019/5-1(30) kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Yükleniyor...