Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Şakir YILMAZ

Destek Hizmetleri Müdürü

Özgeçmiş


Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda kurulmuştur. Tarsus Belediye Meclisinin 11.06.2019  tarih ve 2019/6-1(56)  kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Yükleniyor...