Environment and Health

Amaç I : Çevre Kalitesini Arttırmak

Hedef I.1 : Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması

Faaliyet/Proje I.1.1-Katı atık bertaraf tesisi.
Faaliyet/Proje I.1.2-Evsel atıkların ayrıştırılması
Faaliyet/Proje I.1.3-Çöp terfi istasyonunun taşınması ve transfer için tır ve dorse alımı
Faaliyet/Proje I.1.4-Süpürge makinesi alımı.
Faaliyet/Proje I.1.5-Ekonomik ömrünü tamamlamış temizlik araçlarının ve konteynırlarının yenilenmesi
Faaliyet/Proje I.1.6-Atıksu arıtma çamuru bertarafı

Strateji I.1.1:Ek mali kaynak ihtiyacının giderilmesi

Hedef I.2:Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması

Faaliyet/Proje I.2.1-Atıksu Arıtma Tesisinin bakım, onarım ve rehabilitasyonunun yapılması
Faaliyet/Proje I.2.2-Çeşitli yerleşim alanlarında eksik kanalizasyon şebekesinin tamamlanması ve tüm kanalizasyon sisteminin tamir, bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet/Proje I.2.3-Kanalizasyon şebekesine deşarj yapan tüm işletmelerin atık sularının denetlenmesi

Strateji I.2.1:Atıksu Arıtma Tesisine yağmur suyu deşarjının azaltılması 
Strateji I.2.2:Atıksu Arıtma Tesisine endüstrilerin deşarj ettiği yüksek kirlilik yükünün engellenmesi 

Amaç II: TARSUS’TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK

Hedef II.1:Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması
Performans Göstergesi : Yıllık ortalama 40.000 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesilmesi

Faaliyet/Proje II.1.1-Mevcut mezbahane ve soğuk hava depolarının yıllık bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet/Proje II.1.2-Mezbahanenin yeni yerine taşınması
Faaliyet/Proje II.1.3-Et tevzi aracı alınması

Strateji II.1.1:Kaçak et kesiminin önlenmesi için tedbir alınması

Hedef II.2:Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini

Performans Göstergesi : Analiz sonuçlarının en az % 80’nin güvenli çıkması

Faaliyet/Proje II.2.1 -Asbest su borularının değişimine başlanması
Faaliyet/Proje II.2.2 -Her yıl gıda ve su kalitesinin kurumumuzda analiz yoluyla denetlenmesi ve analizlerinin doğrulattırılması
Faaliyet/Proje II.2.3 -Berdan Barajı Mutlak Koruma Alanı kamulaştırması
Faaliyet/Proje II.2.4 -İlköğretim okullarında çevre ve hijyen konularında bilgilendirmeler yapılması
Faaliyet/Proje II.2.5 -Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine MESKİ ile ortak olarak (%75 MESKİ, %25 TASKİ) ozonlama ünitesi yapılması
Faaliyet/Proje II.2.6 -Alternatif içmesuyu temini için derin kuyu açılması ve içmesuyu sisteminin tamir, bakım ve onarımının yapılması

Strateji II.2.1 :Berdan Barajı mutlak koruma alanı içerisinde yapılabilecek tarım ve yapılaşmanın önlenmesi Strateji II.2.2 :Analizler sonucunda standartlara uygun olmayan işletmelerin takip edilmesi

Hedef II.3 :Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin arttırılması

Faaliyet/Proje II.3.1 -Haşere mücadelesi için araç, gereç ve ilaç alınması

Strateji II.3.1 :Haşere üreme döneminden önce gerekli tedbirlerin alınması

Loading...