Parliamentary Agenda
2022 Yılı Mayıs Ayı 2. Oturumu Meclis Gündemi

 11.05.2022 Çarşamba günü saat 14.00'de toplanacak olan2022 yılı 5. Birleşimin 2. Oturumu Olağan Meclis Toplantısı Gündemidir.

 

GÜNDEM   MADDELERİ  :

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2-Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

3-Dilek ve öneriler.

4-Kapanış.


                                                                               Haluk BOZDOĞAN

                                                                                               Belediye Başkanı 

 

 

 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

 5.  BİRLEŞİM 2. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

MECLİS GÜNDEMİ

 

1-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarih ve 2022/5-1 (39) sayılı Kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna müşterek havale edilen ve komisyon üyelerinin 09.05.2022 Pazartesi günü saat 13.30’da yapmış olduğu toplantıda oybirliği ile karar verilen; Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesi için, KDV dahil 247.000,00-TL'nin belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili komisyon kararının görüşülmesi.

 

2- Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarih ve 2022/5-1 (35) sayılı Kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen ve komisyon üyelerinin 09.05.2022 Pazartesi günü saat 14.00’de ve 10.05.2022 Salı günü saat 09.30’da yapmış olduğu toplantıda oy çokluğu ile karar verilen; 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ve ekleri ile ilgili komisyon kararının görüşülmesi.


Loading...