Kalite Yönetim Merkezi

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanununun 18,48 ve 49. Maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı  son olarak 04/01/2016 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanarak güncellenmiştir.

Belediyemizin 1994 yılından bu yana sürdürdüğü hizmetlerin kalitesinin tescil ettirilmesi anlamında, 2002 yılında TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alma çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla Kalite Yönetim Merkezi kurulmuştur.

Üst yönetimin desteği ve çalışanların gayretleriyle Kalite Yönetim Merkezi tarafından dokümantasyon çalışmaları tamamlanarak ve bu konudaki prosedürler yerine getirilerek, Türk Standartları Enstitüsü'nden 15 Ocak 2004 tarihinde TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alınmış, Türkiye’de bu belgeyi alan Dördüncü Belediye olunmuştur. (Kaynak TSE Belgelendirme Müdürlüğü) Kalite Yönetim Sistem Belgesi standartlarına uygun çalışmalarımız ve yeterliliğimiz sonucunda bugüne kadar Kalite Yönetim Sistem Belgelerimiz TSE tarafından beş kez yenilenmiştir. Belgemizin üç yıllık süresi Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.


STANDART

BELGE

BELGELENDİRME KURULUŞU

BELGE TARİHİ

BELGE SÜRESİ

TÜRÜ

TS-EN-ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

15 Ocak 2004

2007

Belgelendirme

TS-EN-ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

17 Temmuz 2007

2010

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

15 Temmuz 2010

2013

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

IQNet(Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu)

15 Temmuz 2010

2013

Belgelendirme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

23 Temmuz 2013

2016

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

IQNet(Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu)

23 Temmuz 2013

2016

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

29 Temmuz 2016

2019

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

IQNet(Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu)

29 Temmuz 2016

2019

Yenileme


Belgelerin geçerliliği ve hizmet kalitesinin sürekliliği TSE Uzmanları tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Sahip olduğumuz Kalite Yönetim Sistem Belgesi gereğince ve vatandaşlarımıza sürekli olarak ilkeli, kaliteli, yasalara ve standartlara uygun belediye hizmetleri vermek amacıyla çalışanlarımıza sürekli eğitimler verilmektedir. Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerde yapılmaktadır. Kurumumuz da sürekli iyileştirmeler yapmak yönetim biçimi olarak kabul edilmiştir.

Kalite ve Mükemmellik yolculuğumuz ISO 9000 dışında, EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli uygulayarak da geliştirilmektedir. Kurumumuzda EFQM Mükemmellik Modeli 2008 yılından bu yana uygulanmakta olup; aşağıdaki tabloda elde edilen başarılar paylaşılmıştır. Türkiye Kalite Derneği öncülüğünde yürütülen EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarında 2013 yılında ulusal platformda Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü alan ilk ve tek belediye olma başarısı elde edilmiştir.

Türkiye’de elde edilen bu başarının ardından; üst yönetim tarafından 2015 yılında, EFQM’e (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) kurumsal üye olarak Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne başvuru yapma kararı alınmıştır. 

 

Çalışmalara ve ön hazırlığına 2015 Kasım ayında başlanmış, durum tespiti yapmak adına ilk olarak Kurumsal Özdeğerlendirme yapılmıştır. Özdeğerlendirme sonucunda ortaya çıkan İAA’lar (İyileştirmeye Açık Alan) önceliklendirilerek, iyileştirmek üzere ekipler oluşturulmuş ve ekipler tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiştir. Başvuru dokümanı yine oluşturulan ekipler tarafından hazırlanmaya başlanmış ve 30 Ocak 2016 tarihine kadar İngilizce çevirisi de tamamlanarak 05 Şubat 2016 tarihinde EFQM’e teslim edilmiştir.

 

EFQM tarafından Avrupa’nın değişik ülkelerinden görevlendirilen ve uzmanlardan oluşan Değerlendirici Ekibi, Başvuru Dokümanımızı inceleyerek, 25-29 Nisan 2016 haftasında kurumumuzu ziyaret etmiş ve Saha Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Saha Ziyareti programında neredeyse tüm yönetim kademesi ve bazı alt kademe çalışanlarla görüşmeler yapılmış, ekip tarafından Geri Bildirim Raporu hazırlanarak EFQM’e teslim edilmiştir. Yine değişik ülkelerin yetkililerinden oluşan EFQM Jürisi tarafından kurumumuza ait rapor incelenerek FİNALİST olduğumuza karar vermişlerdir. FİNALİSTLİK ÖDÜLÜ, EFQM tarafından 29 Eylül 2016 tarihinde, Milano/İtalya’da düzenlenen  EFQM FORUM 2016’da Tarsus Belediye Başkanı adına Belediye Başkan Yardımcımız Elif Seda SAĞLAM’a takdim edilmiştir. 2017 yılında da EFQM Mükemmellik Ödülü için yeniden başvuru yapma kararı alınmıştır.

 

Kurumsallaşmak Amacıyla Çıktığımız Kalite Yolculuğumuz:

2002

Kalite Yönetim Merkezi Kurulması ve çalışmalara başlanması

Türkiye Kalite Derneği’ne Üye Olunması

Kalite Temel Eğitimlerinin Alınması

2003

Dokümantasyon Oluşturulması

2004

TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi Alınması (Türkiye Genelinde 4. Belediye)

2007

TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belge Yenilemesi

2008

EFQM İyi Niyet Bildirgesi İmzalanması

EFQM ve TKY Eğitimleri Alınması

2009

EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi Alınması

2010

TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belge Yenilemesi

EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi (4 Yıldız)

2012

EFQM Ulusal Kalite Başarı Ödülü Alınması

2013

TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belge Yenilemesi

EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü Alınması

2015

EFQM’e (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’na) Üye Olunması

2016

EFQM Mükemmellik Ödülü Başvurusu Finalisti


Kalite Yönetim Merkezi çalışmalarını; TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeline uygun bir şekilde aşağıdaki Kalite Yürütme Kurulu üyeleri ve çalışanları ile gerçekleştirmektedir.


Belediye Başkan Yardımcısı

Elif Seda SAĞLAM

Kalite Yönetim Temsilcisi

Ender HORATA

Zabıta Müdürü

M. Ramazan GÖZENER

Özel Kalem Müdürü

Erdinç SOYAL

Sağlık İşleri Müdürü

Ersin EKER

Ruhsat ve Denetim Müdürü

Derya AKŞANLI

Muhtarlık İşleri Müdürü

Cengiz KARA

Strateji Geliştirme Yöneticisi

Dilşat ACER

Kalite Yönetim Koordinatörü

Hakan KUMDERELİ

Kalite Yönetim Personeli

İrem BAL

Kalite Yönetim Personeli

Özgün KAPTANYükleniyor...