Kalite Yönetim Merkezi
 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanununun 18,48 ve 49. Maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı  son olarak 04/01/2016 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanarak güncellenmiştir.

Belediyemizin 1994 yılından bu yana sürdürdüğü hizmetlerin kalitesinin tescil ettirilmesi anlamında, 2002 yılında TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alma çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla Kalite Yönetim Merkezi kurulmuştur.

Üst yönetimin desteği ve çalışanların gayretleriyle Kalite Yönetim Merkezi tarafından dokümantasyon çalışmaları tamamlanarak ve bu konudaki prosedürler yerine getirilerek, Türk Standartları Enstitüsü'nden 15 Ocak 2004 tarihinde TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alınmış, Türkiye’de bu belgeyi alan Dördüncü Belediye olunmuştur. (Kaynak TSE Belgelendirme Müdürlüğü) Kalite Yönetim Sistem Belgesi standartlarına uygun çalışmalarımız ve yeterliliğimiz sonucunda bugüne kadar Kalite Yönetim Sistem Belgelerimiz TSE tarafından beş kez yenilenmiştir. Belgemizin üç yıllık süresi Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.


STANDART

BELGE

BELGELENDİRME KURULUŞU

BELGE TARİHİ

BELGE SÜRESİ

TÜRÜ

TS-EN-ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

15 Ocak 2004

2007

Belgelendirme

TS-EN-ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

17 Temmuz 2007

2010

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

15 Temmuz 2010

2013

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

IQNet(Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu)

15 Temmuz 2010

2013

Belgelendirme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

23 Temmuz 2013

2016

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

IQNet(Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu)

23 Temmuz 2013

2016

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü

29 Temmuz 2016

2019

Yenileme

TS-EN-ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

IQNet(Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu)

29 Temmuz 2016

2019

Yenileme


Yükleniyor...