Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yöneticiliği

Sıdıka ERDOĞAN
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yöneticisi

05/02/2015 tarih ve 2015/2-1 (18) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Görevleri 
a) Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi ve halk sağlığı konusunda bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamı yaratılmasına katkı sağlamak. 
b) Belediye sınırları içerisinde yaşayanların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan mahalli müşterek nitelikteki faaliyetleri ve hizmetleri planlamak, girişimde bulunmak ve bu hizmetleri ilgili diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde gerçekleştirmek, 
c) Bulaşıcı ve salgın hastalıkların tespiti halinde yetkili makamlara bildirimde bulunmak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olmak, 
ç) Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan Gıda Denetim Biriminde görev almak gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin denetimini yapmak, toplum sağlığı açısından zararlı işletmelerin geçici veya sürekli olarak faaliyetine son vermek, mevzuata aykırı durumların tespiti halinde idari para cezası uygulanmasını sağlamak 
d) İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda, Zabıta Müdürlüğünce koordineli olarak teknik ve hijyenik koşullarının kontrolünün yapılması, aykırı durumlarda cezai işlem uygulanmasının sağlanması, 
e) Gıda Maddeleri Tüzüğü gereğince, seyyar olarak açıkta satılması sakıncalı gıda ürünlerinin tespit edilmesi, Zabıta Müdürlüğü'ne bildirilmesi, zabıt tutulması ve müdürlükle müşterek imha raporu düzenlenerek imha işlemlerinin yapılmasını sağlamak 
f) Gerektiğinde diğer kurum, kuruluş ve müdürlüklerle işbirliği yapmak suretiyle, gıda ve gıda ile temas eden işletmelerde denetim, bilgilendirme yapmak, 
g) Belediyemizin gıda hizmeti sunduğu alanlarda teknik uzman olarak görev almak, gıda teknik şartnamesi hazırlamak, 
ğ) Hayvansal gıdalardan insanlara bulaşabilen hastalıklarla ilgili gerekli tedbirleri alarak üretici ve tüketicileri bilgilendirmek, gıdalar nedeniyle oluşabilecek her türlü riske karşı tüketicileri koruyucu önlemleri almak, hayvansal gıda satış yerlerini Zabıta Müdürlüğü ile iş birliği içinde denetlemek, 
h) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli için yönetmelik gereği üzerine düşen görevleri yerine getirmek, nakilde kullanılan belgeleri aramak, usulsüz nakillerde hayvan ve hayvansal ürünleri alıkoyarak yetkili makamlara bildirimde bulunmak, 
ı) Kurban satış yerlerini ve kurban kesim yerlerini denetlemek, 
i) Sıhhi ve 2 nci ile 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden, gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme ile ilgili olan işletmeleri ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini toplum sağlığı açısından denetlemek, gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, Belediyeye ulaşan şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 
j) Halk sağlığının korunması amacıyla suları içilmeye ve ev işlerinde kullanılmaya mahsus hususi ve umumi kuyuların ve sarnıçların sağlığı olumsuz etkileyecek şekilde bulaşmaya maruz kaldıkları takdirde, bunların ıslahını sağlattırmak veya sağlamak


2017 yılı Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yöneticiliği Çalışmaları 
Gıda İşyeri Denetim Çalışmaları
İlçemiz genelinde Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yöneticiliği ekiplerince gıda satış ve imalatı yapan, pide-somun ekmek pişirim fırınları, pastane ve unlu mamül üretim işletmeleri, yemekçilik firmaları, kasaplar, marketler, okul kantin ve yemekhaneleri vs, denetlenmiş, tesislerin fiziki yapıları incelenmiş, çalışan personele hijyen açısından bilgilendirme yapılmıştır. 


Komisyon Çalışmaları
Resmi kurumlarca oluşturulan komisyonlardan, Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan komisyonla zeytin mahsereleri gezilmiş, Mersin BB Mezbaha ekiplerince kurulan komisyonla kasap denetimleri yapılmıştır. 

Bilgilendirme - El Broşürü Dağıtımı
Gıda ile ilgilenen tüm işletmeler vatandaşa daha sağlıklı hijyenik hizmet verebilmesi ayrıca vatandaşın da bilinçlenmesi için işletmelere bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. 

Gıda Denetimleri ve Numune Alımları
2017 yılında toplam 1799 Sıhhi – Gayrı Sıhhi Müessese denetlenmiştir. Rutin kontroller dahilinde 510 adet gıda–su numunesi alınmış, belirli kriterlerde olmak üzere 2573 adet analiz yapılmıştır. 

 


Yükleniyor...