Mali Yılı Bütçe Uygulama

Stratejik planda ve performans programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere 5436 sayılı kanunun 10.maddesi gereği TARSUS BELEDİYESİ'nin Bütçe Uygulama Sonuçları ile gerçekleşme oranlarına aşağıdaki dökümandan ulaşabilirsiniz.

Sayıştay Raporu


Yükleniyor...