İŞGEM

Tarsus İŞGEM İyileştirme ve Geliştirme Projesinin genel amacı kentimizdeki işsizlik oranın sürdürülebilir şekilde düşürülmesini hedeflemektir. Bu amaca ulaşmak için kentimizde bulunan İş Geliştirme Merkezi’nin hizmet alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin arttırılması planlanmıştır. Ülkemizde ilk İŞGEM 2003 yılında Tarsus’ta kurulmuştur. Tarsus İŞGEM’in başarılı uygulamaları diğer İŞGEM’lerin kurulmasına da önderlik etmiştir.

Proje Künyesi

PROJE ADI                                : TARSUS İŞGEM İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ
REFERANS NO                        : TR62-10-03/002
PROJE SÜRESİ                       : 18 AY
PROJE BÜTÇESİ                     : 1.235.000,00 TL
ÇKA MALİ DESTEK TUTARI   : 741.000,00 TL
EŞFİNANSMAN TUTARI          : 494.000,00 TL

Proje Hakkında

 Tarsus Belediyesi tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı 2010 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Programına sunulan “Tarsus İŞGEM İyileştirme ve Geliştirme Projesi” ile  “Tarsus Kubat Paşa Medresesi Restorasyon Projesi” başarılı bulunmuş ve mali destek almaya hak kazanmıştır.

Tarsus İŞGEM İyileştirme ve Geliştirme Projesinin genel amacı kentimizdeki işsizlik oranın sürdürülebilir şekilde düşürülmesini hedeflemektir. Bu amaca ulaşmak için kentimizde bulunan İş Geliştirme Merkezi’nin hizmet alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin arttırılması planlanmıştır. Ülkemizde ilk İŞGEM 2003 yılında Tarsus’ta kurulmuştur. Tarsus İŞGEM’in başarılı uygulamaları diğer İŞGEM’lerin kurulmasına da önderlik etmiştir.

İŞ Geliştirme Merkezleri küçük girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran ülkemiz için yeni sayılabilecek bir istihdam yaratma ve iş kurma modelidir. “İşletme Kuluçkaları” veya “KOBİ Fidanlığı” olarak adlandırabileceğimiz İŞGEM’ler, bünyelerinde barındırdıkları yeni işletmelere yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanları ve hizmetleri sunarak onları beslemekte ve en zayıf oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamaktadır.

Tarsus Belediyesi olarak işsizlik ile mücadelede istihdam arttırıcı ve girişimciliği teşvik eden bu proje hazırlanmıştır.

Bağlantılar

Yükleniyor...