TUSENET

TUSENET Türkiye ve İsveç’teki yerel yönetimler arasında ikili işbirliğidir. İsveç Bölgeler ve Yönetimler Birliğinin (SALAR) belediye sektörü reformuna ve Türk eş-kuruluşunun gelişmesine (Türkiye Belediyeler Birliği, TBB) esin kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır. TUSENET projesi gelecekteki AB üyeliği yolunda profesyonel kuruluşlar olarak rol alabilmeleri için Türk belediyelerine ve TBB’ye iyi yönetişim, etkinlik, demokrasi ve eylemlerde şeffaflık, kapasite geliştirme, belediye çıkarlarını koruma, farklı paydaşlarla işbirliği gibi alanlarda destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje 5 İsveç ve 23 Türk Belediyesi arasında oluşturulan ortaklık ve SALAR ile TBB arasında işbirliği üzerine kurulmuştur. TUSENET projesi kapsamında; Tarsus Belediyesi Akdeniz çalışma modülünde Antalya ve Muğla Belediyeleri ile birlikte İsveç’in Malmö Belediyesi ile ortaklık kurmuştur. Proje 01.01.2006 – 30.10.2010 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Proje Künyesi

Fevziye KÖKDİL
Proje Koordinatörü
Tel: 0 324 616 25 15 / 1436
Mail: f.kokdil@hotmail.com

Hakan Kumdereli
Proje Sorumlusu
Tel:  0 324 616 25 15/ 1491-1492
Mail: h.kumdereli@hotmail.com

Proje Hakkında

 

TUSENET Türkiye ve İsveç’teki yerel yönetimler arasında ikili işbirliğidir. İsveç Bölgeler ve Yönetimler Birliğinin (SALAR) belediye sektörü reformuna ve Türk eş-kuruluşunun gelişmesine (Türkiye Belediyeler Birliği, TBB) esin kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır.

TUSENET projesi gelecekteki AB üyeliği yolunda profesyonel kuruluşlar olarak rol alabilmeleri için Türk belediyelerine ve TBB’ye iyi yönetişim, etkinlik, demokrasi ve eylemlerde şeffaflık, kapasite geliştirme, belediye çıkarlarını koruma, farklı paydaşlarla işbirliği gibi alanlarda destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje 5 İsveç ve 23 Türk Belediyesi arasında oluşturulan ortaklık ve SALAR ile TBB arasında işbirliği üzerine kurulmuştur. TUSENET projesi kapsamında; Tarsus Belediyesi Akdeniz çalışma modülünde Antalya ve Muğla Belediyeleri ile birlikte İsveç’in Malmö Belediyesi ile ortaklık kurmuştur. Proje 01.01.2006 – 30.10.2010 tarihleri arasında yürütülmüştür. 2006 yılında TBB ile SALA IDA arasında projenin yürütülmesi amacıyla görüşmeler yapılmıştır. 2007 yılında proje ortaklıklarının kurulması ve faaliyet planının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. 2008 yılında ortaklar ile toplantılar başlanmış ve projede seçilen konularda çalışmalar yapılmıştır. 2009 ve 2010 yılında yoğun olarak belirlenen konularda toplantı, seminer, panel ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Akdeniz Çalışma Modülü; birisi çevresel diğeri sosyal olmak üzere iki farklı çalışma alanında yoğunlaşmaya karar vermiştir. Çevresel alanda başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kamusal alanda kullanımı yaygınlaştırma ve uygulama projeleri hazırlamaktır. Ayrıca güneş enerjisi hakkındaki bilgi seviyesini yükseltmek için eğitim ve bilgilendirmeyi de kapsamaktadır. Sosyal alanda ise özellikle gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ortaklar arasındaki uyumlu çalışma sonucunda AB hibe programlarına kısa adı “FUSE” olan yenilenebilir enerji konusunda bir proje hazırlanmış ve sunulmuştur. Projenin başarılı bulunması ile 30.05.2008 - 31.11.2009 tarihler arasında uygulanmıştır. Projenin toplam uygulama süresi 18 aydır. Projenin toplam bütçesi 224.622,96 Euro’dur. FUSE projesinin amacı iklim değişikliği ile bağlantılı çevre bilincini ve duyarlılığı artırmaktır. İklim değişikliği, hava kirliliği, enerjinin tasarruflu kullanılması, yenilenebilir enerji kaynakları konularında eğitimler ve kampanyalar düzenlenmiştir. Bu konular belediyemizin ilke ve değerleri ile uyum içindedir.

Tarsus Belediyesi 6-7 Kasım 2009 tarihinde Mersin Makine Mühendisleri Odasının düzenlemiş olduğu 4’üncü Güneş Sempozyumuna katılan ve stant kuran tek belediyedir. Ayrıca Çukurova İnovasyona Dayalı Enerji Kümelenmesinin 26 Şubat 2010 tarihinde düzenlenen sempozyumda Tarsus Belediyesine yenilenebilir enerji konusunda yaptığı çalışmalar ve uyguladığı projelerden dolayı Eko-İnovasyon ödülü verilmiştir.

Proje Toplantıları

2007 YILI TOPLANTILARI

12 OCAK 2007          ANKARA
05 ŞUBAT 2007        ANTALYA
03 MAYIS 2007        TARSUS
28 MAYIS 2007        ANTALYA
01 HAZİRAN2007    İSTANBUL
27 AĞUSTOS 2007   İSVEÇ – MALMÖ
05 KASIM 2007        MUĞLA

2008 YILI TOPLANTILARI

21 OCAK 2008          ANKARA
09 MART 2008          TARSUS
19 MAYIS 2008        MALMÖ
20 EKİM 2008           ANTALYA
27 KASIM 2008        MUĞLA
03 ARALIK 2008      AMASYA

2009 YILI TOPLANTILARI

20 NİSAN 2009         MALMÖ
28HAZİRAN 2009    TARSUS

2010 YILI TOPLANTILARI

28 OCAK 2010          ANTALYA
23 MART 2010          GAZİANTEP
10 EKİM 2010           İZMİR

Yükleniyor...