TARSUS GENÇLİK KAMPI PROJESİ

Tarsus Belediyesi olarak 9 aylık proje sonunda Tarsus, İncirlikuyu Köyü, Berdan Barajı Gölet alanında 12-15 yaş arası gençlerin yararlanacağı “Tarsus Gençlik Kampı” kurulması hedeflenmektedir. Kampın amacı kentimizde gençlerin kent yaşamına uyumunun ve diğer gençler ile entegrasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla iki kişinin kalacağı bungalov tipi kütük evler hazırlanacaktır.

Proje Hakkında

Tarsus Belediyesi olarak 9 aylık proje sonunda Tarsus, İncirlikuyu Köyü, Berdan Barajı Gölet alanında 12-15 yaş arası gençlerin yararlanacağı “Tarsus Gençlik Kampı” kurulması hedeflenmektedir. Kampın amacı kentimizde gençlerin kent yaşamına uyumunun ve diğer gençler ile entegrasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla iki kişinin kalacağı bungalov tipi kütük evler hazırlanacaktır.

Kampta gençlerin birlikte zaman geçirmeleri, ortak kültürel ve sosyal etkinliklere katılmaları sağlanacaktır. Kampın bir diğer amacı ise; gençlerin yaşadıkları kente ve toplumsal hayata duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunarak kentlilik bilincini kazandırmaktır. Kampa katılan gençlerin; doğaya ve çevreye duyarlı, yaşadığı kenti sahiplenen ve kente aidiyet duygusu gelişen, toplum ve yaşıtları ile karşılıklı anlayış ve hoşgörü zemini oluşturan, kendine güven duyan, sosyal hayata katılım sağlayan bireyler olmaları beklenmektedir.

Fotoğraflar

Yükleniyor...