Meclis Gündemi
2018 yılı 9. Birleşimin 2. Oturumu Meclis Gündemi

16.10.2018 Salı günü saat 14.00’da Olağan olarak toplanacak olan, 2018 yılı 9. Birleşimin 2. Oturumu Meclis Gündemidir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- 04.10.2018 tarih ve 2018/9-1 sayılı Meclis Zabıt Tutanağının oylanması.

3- Plan, Bütçe ve Kesin Hesap  Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

4- Dilek ve Temenniler.

5- Kapanış.


                                                                                                       Şevket CAN

                                                                                                     Belediye Başkanı 

Yükleniyor...