Günlük Gelir Raporu
v
Hesap Kodu
Hesap Adı
Vezne
Tahakkuklu T.
Takipli T.
Tahakkuksuz T.
Toplam T.
120 01 02 09 51 1BİNA VERGİSİV38.017,38 ₺0,00 ₺0,00 ₺8.017,38 ₺
120 01 02 09 52 1ARSA VERGİSİV3691,34 ₺0,00 ₺0,00 ₺691,34 ₺
120 01 02 09 53 1ARAZİ VERGİSİV348,44 ₺0,00 ₺0,00 ₺48,44 ₺
121 01 02 09 51 1BİNA VERGİSİV30,00 ₺2.477,75 ₺0,00 ₺2.477,75 ₺
121 01 03 09 53 1İLAN VE REKLAM VERGİSİV30,00 ₺379,42 ₺0,00 ₺379,42 ₺
122 01 03 09 58 1İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik VergisiV30,00 ₺99,42 ₺0,00 ₺99,42 ₺
360 03 09 01 1DAMGA 7090V30,00 ₺20,30 ₺0,00 ₺20,30 ₺
362 02 01 01 1BİNA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV3801,77 ₺218,00 ₺0,00 ₺1.019,77 ₺
362 02 01 01 2ARSA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV369,13 ₺0,00 ₺0,00 ₺69,13 ₺
362 02 01 01 3ARAZİTAB.VE KÜL.VARLIKLARIV34,81 ₺0,00 ₺0,00 ₺4,81 ₺
600 05 03 04 01 1VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARIV30,00 ₺0,00 ₺574,99 ₺574,99 ₺
120 01 02 09 51 1BİNA VERGİSİV36170,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺170,00 ₺
120 01 02 09 52 1ARSA VERGİSİV3621,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺21,00 ₺
362 02 01 01 1BİNA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV3617,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺17,00 ₺
362 02 01 01 2ARSA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV362,10 ₺0,00 ₺0,00 ₺2,10 ₺
120 01 02 09 51 1BİNA VERGİSİV419.381,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺9.381,00 ₺
120 01 02 09 52 1ARSA VERGİSİV411.256,76 ₺0,00 ₺0,00 ₺1.256,76 ₺
120 01 02 09 53 1ARAZİ VERGİSİV41240,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺240,00 ₺
120 01 03 09 58 1İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik VergisiV41783,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺783,00 ₺
121 01 02 09 51 1BİNA VERGİSİV410,00 ₺396,00 ₺0,00 ₺396,00 ₺
121 01 03 09 58 1İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik VergisiV410,00 ₺895,00 ₺0,00 ₺895,00 ₺
121 05 03 02 99 1DİĞER İDARİ PARA CEZALARIV410,00 ₺187,00 ₺0,00 ₺187,00 ₺
362 02 01 01 1BİNA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV41938,10 ₺39,60 ₺0,00 ₺977,70 ₺
362 02 01 01 2ARSA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV41125,58 ₺0,00 ₺0,00 ₺125,58 ₺
362 02 01 01 3ARAZİTAB.VE KÜL.VARLIKLARIV4124,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺24,00 ₺
391 05 01 1KATMA DEGER VERGISI HESAPLANAN KDV TAHSILATTANV410,00 ₺0,00 ₺8.248,28 ₺8.248,28 ₺
600 01 06 09 53 1İŞGAL HARCIV410,00 ₺12.330,00 ₺0,00 ₺12.330,00 ₺
600 01 06 09 60 1YAPI KULLANMA İZNİ HARCIV410,00 ₺0,00 ₺19,26 ₺19,26 ₺
600 01 06 09 62 1Konutlara Ait Bina İnşaat HarcıV410,00 ₺0,00 ₺4.724,95 ₺4.724,95 ₺
600 01 06 09 63 1İşyerlerine Ait Bina İnşaat HarcıV410,00 ₺0,00 ₺2.486,51 ₺2.486,51 ₺
600 03 01 02 99 1DİĞER HİZMET GELİRLERİV410,00 ₺0,00 ₺45.823,71 ₺45.823,71 ₺
600 05 03 04 01 1VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARIV410,00 ₺0,00 ₺615,95 ₺615,95 ₺
600 05 09 01 99 1YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLERV410,00 ₺0,00 ₺203,48 ₺203,48 ₺
600 05 02 09 99 1DİĞER PAYLARV-1000,00 ₺0,00 ₺2.519,08 ₺2.519,08 ₺
120 01 02 09 51 1BİNA VERGİSİV12011.397,50 ₺0,00 ₺0,00 ₺11.397,50 ₺
120 01 02 09 52 1ARSA VERGİSİV1203.540,60 ₺0,00 ₺0,00 ₺3.540,60 ₺
120 01 02 09 53 1ARAZİ VERGİSİV120143,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺143,00 ₺
120 01 03 09 58 1İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik VergisiV120544,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺544,00 ₺
121 01 02 09 51 1BİNA VERGİSİV1200,00 ₺1.281,51 ₺0,00 ₺1.281,51 ₺
121 01 02 09 52 1ARSA VERGİSİV1200,00 ₺120,00 ₺0,00 ₺120,00 ₺
121 01 02 09 53 1ARAZİ VERGİSİV1200,00 ₺12,00 ₺0,00 ₺12,00 ₺
121 01 03 09 58 1İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik VergisiV1200,00 ₺462,00 ₺0,00 ₺462,00 ₺
362 02 01 01 1BİNA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV1201.167,20 ₺121,65 ₺0,00 ₺1.288,85 ₺
362 02 01 01 2ARSA TAB.VE KÜL.VARLIKLARIV120354,06 ₺12,00 ₺0,00 ₺366,06 ₺
362 02 01 01 3ARAZİTAB.VE KÜL.VARLIKLARIV12014,30 ₺1,20 ₺0,00 ₺15,50 ₺
600 05 03 02 99 2IMAR PARA CEZALARIV1200,00 ₺9.386,10 ₺0,00 ₺9.386,10 ₺
600 05 03 04 01 1VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARIV1200,00 ₺0,00 ₺609,85 ₺609,85 ₺
600 05 03 04 99 1DİĞER VERGİ CEZALARIV1200,00 ₺21,00 ₺0,00 ₺21,00 ₺
   39.752,07 ₺28.459,95 ₺65.826,06 ₺134.038,08 ₺

 

Yükleniyor...