Resmi Kurumların Tranşe Ruhsatı

Resmi Kurumların tranşe ruhsatları için;

Kurumca düzenlenen form(kazı yapılacak yerin krokisi, metrajı ve zemin kaplama cinsi belirtilir.

Yükleniyor...